Trẻ trâu ăn trộm xoài bị bắt... Đoàn kết nhất quyết không khai... Đã là ae thì phải như thế này !!!