Gọi Ta Quan Lão gia Trailer

Nội dung game cũng chính là câu chuyện về cuộc đời của nhân vật chính Quan Lão Gia. Từ khi còn đèn sách mười năm, vượt qua khoa cử, đỗ đạt rồi lấy vợ sinh con, trừ gian diệt ác, làm quan trong Triều Đình, thăng quan tiến chức và cuối cùng là phong Vương xưng Đế.