Thót tim cảnh hàng chục học sinh bám bên ngoài xe buýt để đến trường