Bé gái Ấn Độ sống chung với khỉ, không thể đi bằng hai chân