Thiếu nữ quay người liên tục với tốc độ nhanh như cánh quạt