Ấn Độ Giữa vòng vây, báo hoang vẫn điên cuồng tấn công người