Tally, chú robot chạy vòng quanh kiểm tra hàng hóa trong cửa hàng

Người sáng tạo "Thung lũng Silicon - Silicon Valley" của Tally, Simbe Robotics đã chỉ ra rằng hầu hết các nhà bán lẻ gần đây dựa trên các hệ thống CNTT và nhân viên lao động để quản lý kiểm kê hàng tồn kho, gọi phương pháp này là "tốn kém và không chính xác". Robot Tally dường như có thể kiểm kê toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng với mức thời gian như bình thường, liên tục cập nhật cho nhân viên về tình trạng hàng hóa sắp hết trên kệ hàng để nhanh chóng bổ sung thêm.