Thật lòng thì không biết bố mẹ sẽ làm gì trong tình huống này!