Tài xế ô tô mở cửa bất cẩn khiến 2 người phụ nữ ngã sõng soài giữa đường