Thanh niên với điệu nhảy rụng đầu khiến bà cô chạy mất dép