Cách dùng CalcBot để tính toán trên Facebook - Biến Facebook thành máy tính bỏ túi

CalcBot tên đầy đủ là Calculator Bot, ra đời với mục đích giúp người dùng tính toán, cũng như chuyển đổi giá trị trực tuyến ngay trên Facebook mà không cần sử dụng thêm bất kỳ công cụ hỗ trợ nào. Cách sử dụng vô cùng đơn giản bạn chỉ cần nhập những phép tính liên quan đến cộng, trừ, nhân, chia, chuyển đổi đơn vị, tiền tệ, kích thước, trọng lượng... ngay lập tức sẽ nhận được kết quả trên màn hình.