Tôm hùm tự chặt càng để thoát khỏi nồi lẩu sôi sùng sục