Stardew Valley - Part 1gameplay

Stardew Valley là game nông trại kiểu mới được phát hành bởi Chucklefish. Nếu bạn là fan của game Harvest Moon thì game Stardew Valley đang nổi lên như là "truyền nhân" đang nổi lên hiện nay.