Sprayscape - a perfectly imperfect VR-ish camera - Ứng dụng chụp ảnh 360 độ cực độc

Sprayscape là ứng dụng chụp ảnh giúp bạn tạo ra những bức ảnh 360 độ nghệch ngoạc, ma mị nhưng lại vô cùng độc đáo mà chưa phần mềm chụp ảnh nào khác làm được.