2 bé trai tay không rượt đuổi, bắt sống trăn khổng lồ