'Sốc' với màn bắt rắn hổ mang chúa cực độc bằng tay không