Hướng dẫn thay đổi tên khi gửi Gmail

Có nhiều lý do để bạn muốn, cần phải thay đổi tên hiển thị cho tài khoản Gmail của mình, nhưng cơ bản là bạn sẽ cần phải biết cách thực hiện điều đó một cách đơn giản và hiệu quả nhất.