Cách sử dụng RecordScreen.io quay màn hình không cần cài đặt phần mềm

Thông thường, khi nhắc tới quay màn hình, người ta hay nói tới Camtasia, CamStudio, IceCream Screen Recorder hay Bandicam... những công cụ quay màn hình miễn phí. Tuy nhiên, tất cả những công cụ này đều có đặc điểm chung là yêu cầu người dùng phải cài đặt trên máy tính.