Thay đổi công cụ tìm kiếm trên giả lập Nox App Player - Chọn Google làm công cụ tìm kiếm mặc định của Nox App Player