Game hành động Pokémon Quest

Game hành động này diễn ra ở thế giới gọi là Tumblecube Island, nơi các Pokémon thiết kế bằng đồ họa ba chiều lang thang tìm kho báu, đồ ăn và chiến đấu với bạn bè. Ở đây có những căn cứ mà người chơi có thể tùy chỉnh và xây dựng để chúng thu hút Pokémon mới thêm vào đội của họ. Các huấn luyện viên tập hợp 3 quái vật để chiến đấu, mặc dù không phải chiến đấu theo lượt thông thường như các game RPG Pokémon khác. Thay vào đó, Pokémon Quest giới hạn quyền kiểm soát Pokémon để tấn công lúc chúng đã trưởng thành.