Tảng băng tròn kỳ lạ, quay vòng trên sông lạnh ở Nội Mông