Nguyên nhân máy bay đi về hướng Tây lâu hơn về hướng Đông