Người Mỹ đi câu lao xuống sông khi xuồng cao tốc đâm tới