Người đàn ông trả giá vì chê cười 'sắc đẹp ngàn cân"