Người đàn ông muối mặt dù gặp phải mỹ nhân bốc lửa