Người đàn ông đỡ trúng em bé rơi, đây mới là người hùng thật sự