Người đàn ông Australia mượn càng cua để mở nắp chai bia