Bọc chai bia bằng khăn giấy ướt rồi cho vào tủ đông