Một phút bồng bột nhận ngay cái kết quá “thốn“ Cười