Cây cầu ma thuật, 'khắc nhập - khắc xuất' như trong phim