Màn cổ động siêu dễ thương của các baby đam mê bóng đá