Bé 5 tuổi chen ngang khi bố đang phỏng vấn trên truyền hình