Làm cách nào để quay phim siêu xe ở tốc độ 400 kmh?

Bí quyết của hãng siêu xe Pháp là dùng một chiếc Chiron để ghi hình một chiếc Chiron khác đạt tốc độ mà ít mẫu xe nào chạm được tới.