Đánh tớ thì được chứ động vào chủ tớ là không xong đâu nhé!