Kỳ lạ chó mẹ nhận nuôi 3 chú hổ con sau khi bị hổ mẹ bỏ rơi