Kinh ngạc đảo kiến lửa khổng lồ trôi nổi trong siêu bão ở Mỹ