Nữ 'Ninja' bị xe tông vì bật xi nhan nhưng không thèm nhìn đường