Kinh hoàng cần cẩu khổng lồ nặng 120 tấn đổ ập xuống đường phố