Không nhịn nổi cười với pha 'lạc trôi' giữa dòng nước của chú cún Corgi