Cuộc phỏng vấn nữ robot Sophia 'Tôi cũng thấy sởn gai ốc...'