Em bé 'ninja' mặc tã chơi 'parkour' nhanh nhẹn không kém người lớn