Khoảnh khắc nghiền nát iPhone X bằng bẫy gấu và kết quả là...