Hướng dẫn chặn người khác bình luận trên Instagram

Cũng giống như Facebook, Instagram cho phép những người bạn của mình vào những bình luận vào các bài viết mà chúng ta đã đăng lên dòng thời gian. Nhưng có một số trường hợp nào đó mà các bạn không muốn một người nào đó comment vào bài viết của mình.