FilmoraGo for iOS is Available In the App Store Today! - Video giới thiệu FilmoraGo

FilmoraGo là phần mềm làm phim miễn phí trên di động. Đây là sản phẩm của hãng WonderShare, hỗ trợ trên 2 nền tảng iOS và Android.