Em bé vừa sinh ra đã bước đi khiến nhiều người kinh ngạc