Floating Apps (Android multitasking) - Chạy nhiều ứng dụng cùng lúc với Floating Apps

Floating Apps for Android là công cụ thú vị cho phép người dùng chạy nhiều ứng dụng cùng lúc tương tự khả năng mở nhiều cửa sổ đồng thời như khi sử dụng máy tính. Floating Apps tương thích với các thiết bị có hệ điều hành 4.0.3 trở lên và miễn phí sử dụng.