Điều gì xảy ra khi một khẩu súng lục dùng đạn 9mm bắn vào 7 chiếc iPhone X