Di chuyển dao sang vị trí kế bên để tạo lỗ thứ hai