Con người đã hủy hoại thiên nhiên một cách tàn khốc như thế nào?