Cách kiểm tra NET Framework trên máy tính - Xem máy tính đã được cài NET Framework chưa?

NET Framework là một nền tảng lập trình và thực thi ứng dụng trên hệ điều hành Windows. Tuy không quá quan trọng nhưng nhiều game, ứng dụng dành cho máy tính lại yêu cầu người dùng phải cài đặt phần mềm này để có thể sử dụng.